Szofika Desszertműhely

...ahol a gluténmentes sütik születnek...

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

I. ÁSZF személyi hatálya


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szofika Desszertműhely mint Szolgáltató szabályzata, melyben a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket az általa használt általános üzleti feltételekről annak érdekében, hogy a Megrendelők számára áttekinthető és nyomon követhető legyen a Megrendelés folyamata, fogyasztási információk.

A Szofika Desszertműhely olyan cukrászati vállalkozás, ahol gluténmentes termékek készülnek, de a vendégeknek lehetőségük van egyéb ételérzékenységre tekintettel más speciális összetételű tortákat, süteményeket is rendelni.

Szofika Desszertműhely vállalkozás adatai:

Vállalkozó: Bake IT Bt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Ezüstfenyő utca 2.
Telephely: 6000 Kecskemét, Akácfa u. 28.
Adószám: 27940394-1-03
Cégjegyzék szám: 03-06-116494

Kapcsolat:

Honlap: www.szofika.hu
Közösségi média: Facebook, Instagram
E-mail: info@szofika.hu

A “www.szofika.hu” oldal tulajdonosa és fenntartója: Bake IT Bt.

Az alábbiakban részletesen olvasható ÁSZF a Szofika Desszertműhely által nyújtott szolgáltatásokat és a Megrendelőknek a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket tartalmazza.

II. ÁSZF időbeli hatálya


Az ÁSZF 2020. augusztus 1. napján határozatlan időtartamra lép hatályba, az ezt követően leadott megrendelésekre, nyújtott szolgáltatásokra alkalmazható. A módosításokat az ÁSZF egységes szerkezetben tartalmazza, külön jelölve a hatálybalépés napját.

III. ÁSZF tárgyi hatálya


A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amely a www.szofika.hu weboldalon található.

A Szolgáltató a saját cukrászműhelyében gyártott és készített sütemények, torták értékesítését végzi, amelyek listája a weboldalon is megtalálható. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát és árát egyoldalúan megváltoztassa.

Szolgáltató a termékeihez kapcsolódóan egyéb szolgáltatásokat is nyújt, úgymint gyertya, illetve papír tortatábla árusítása. Ezek a kiegészítők a torta átvételekor, személyesen vásárolhatók meg a Műhelyben, az aktuális kínálat függvényében. A Szolgáltató grafikai partnere a Magnolia, egyedi tortadekorációval kapcsolatos igényét a Megrendelő közvetlenül a grafikai partner felé jelezze.

IV. Alkalmazandó jog


Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató által értékesített termékek Megrendelő általi megvásárlásával Felek között adásvétel jön létre.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jogvitákat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetés sikerre nem vezet, a Felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság / Kecskeméti Törvényszék illetékességét.

V. Rendelés menete


A Szofika Desszertműhely által készített édességekre rendelést a szofika.hu honlapon keresztül – a Rendelés menüpont alatt – küldött üzenetben, vagy az info@szofika.hu e-mail címre küldött üzenettel tud a Szolgáltató fogadni és teljesíteni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy rendelést nem lehet egyéb módon leadni, azaz telefonon, személyesen vagy Facebook-on, és egyéb közösségi média felületen keresztül nem lehet rendelést leadni.

A honlapon keresztül a Rendelés menüpont alatt követhető nyomon, hogy a Szolgáltató mely napokra tud még rendelést fogadni, azaz amelyik nap nem szerepel, arra a napra már nem tud rendelést fogadni a műhely.

A Szolgáltató nyomatékosítja, hogy kapacitás függően tudja felvenni és teljesíteni a rendeléseket, azaz csak azon rendelések érvényesek, amelyről a Szolgáltató küld visszaigazolást, meghatározva az átvétel idejét.

Az e-mailben vagy a honlapon keresztül leadott rendelésekre a Szolgáltató 24 órán belül válaszol, kivételt képeznek ez alól a meghirdetett szabadságok, ünnepi napok.

A rendelés véglegesítéséhez a végösszeg 50%-ának előlegként történő megfizetése szükséges, melynek fizetési módjairól, a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a visszaigazoló e-mailben. Az előleg megfizetése történhet előre utalással -a visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra- vagy személyesen a Műhelyben, előre egyeztetett időpontban. Az előlegnek legkésőbb a visszaigazoló e-mailben megadott határidőre kell beérkeznie átutalással, vagy személyesen teljesítve az üzletben való átadással. Az előleg teljesítését követően zárul le a rendelés felvétele és terheli kötelezettség a Vállalkozót a rendelés elkészítésére határidőre. Amennyiben az előleg a megadott határidőig nem érkezik be, úgy a megrendelés nem válik véglegessé, a megrendelés törlésre kerül, a Vállalkozót teljesítési kötelezettség nem terheli. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

Az előleg megfizetése esetén, az összeg megérkezésének napján előlegszámlát állítunk ki. A rendelés átadásakor végszámla készül, az előleg levonásával, a fennmaradó összeg fizetendő készpénzben vagy átutalással a Vállalkozás részére. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

Abban az esetben, ha megrendelés véglegesítését, előleg megfizetését követően az Ügyfél a megadott időpontban nem veszi át a megrendelést -előzetes tájékoztatás nélkül-, a teljesített előleg visszautalásra nem kerül, az Vállalkozónál marad mulasztási kötbér jogcímén, továbbá a fennmaradó vételárrész is kiszámlázásra kerül szintén mulasztási kötbér jogcímén, a Megrendelő jövőbeni megrendelései pedig csak a termék teljes árának előre történő megfizetésével válnak véglegessé. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket arról is, hogy a Szofika Desszertműhely eleget tesz a hatályos jogszabályi előírásoknak, így Adatvédelmi Tájékoztatóval is rendelkezik, amely részletesen tartalmazza a Megrendelők adatainak kezelését. A Megrendelőknek a rendelés leadásával együtt nyilatkozniuk is kell, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát megismerték.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő megrendelése jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt írtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért jogi felelősséggel tartozik.

A Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésben megrendelt termék átvételéről és kifizetéséről gondoskodik.

Megrendelés adattartalma:

A megrendelésben kötelezően megadandó elemek:

 • rendelni kívánt torta neve,
 • torta mérete
 • torta típusa (cukormentes, laktózmentes, tejmentes, tojásmentes, IR-barát)
 • átvétel napja és időpontja (a rendelés teljesítésének dátuma)

A honlapon a Kínálat” menüben megtalálható az összes Szolgáltató által készített torta és az egyes torta fajták mellett különböző rövidítések jelzik, az adott tortát milyen speciális módon tudja elkészíteni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a terméklistán változtasson.

A speciális fajták rövidítései a következők:

 • HCM: hozzáadott cukormentes
 • LM: laktózmentes
 • TEM: tejmentes
 • TOM: tojásmentes
 • IR: inzulinrezisztenciások által is fogyasztható változat

Felárak:

A fenti speciális fajtájú torták elkészítéséért a műhely felárat számol fel, amely felárak a “Kínálat” menüben, az árlista végén olvashatók. A torta ára ebben az esetben úgy számítandó, hogy a torta alapárához hozzá kell adni a felárat.

Felárként jelentkezik még a speciális díszítési módok és a friss gyümölccsel történő díszítés is.

Egyedi rendelés:

A Szolgáltató kizárólag a “Kínálat”-ban feltüntetett méretekben (8, 12, illetve 16 szeletes) készít tortát, ennél nagyobb szeletszámú, illetve emeletes torta készítését nem vállalja.

Allergének:

A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy a rendelésnél minden felmerülő allergénről adjanak pontos tájékoztatást. A hiányos tájékoztatásból eredő egészségügyi problémákért, allergiás reakciókért felelősséget nem tud a Szolgáltató vállalni.

A torta átvétele:

A termékek az átvétele személyesen a Műhelyben történik a 6000 Kecskemét, Akácfa u. 28. szám alatt, amelynek bejárata a Jász utca felől, a Táncsics Mihály Kollégiummal átellenben van.

A Szolgáltató kiszállítást nem vállal.

A megrendelt termékek az alábbi nyitva tartási időben vehetők át:

 • hétfőn és kedden a Műhely zárva tart,
 • Szerdán, csütörtökön, pénteken délelőtt 9-10 óra közt vagy délután 16-17 óra közt vehetők át a termékek,
 • szombaton délelőtt 10-12 óra közt,
 • vasárnap pedig délelőtt 9-10 óra közt.

A rendelés véglegesítésekor egyeztetésre kerül az átvételi időpont is.

A termék kiadását 3. személynek a Szolgáltató megtagadhatja. Abban az esetben, ha a süteményért nem a Megrendelő vagy a Megrendelő Meghatalmazottja jön el, a Szolgáltató kizárja a Megrendelő bármilyen kártérítési jogát, utólagos panaszt a Megrendelő részéről nem fogad el.

Amennyiben a Megrendelő az adott napon, az előre egyeztetett átvételi időpontban nem veszi át a megrendelését és nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy késni fog, vagy más időpontot kér a termék átvételére, úgy a Szolgáltató az elkészített terméket külön értesítés nélkül újra értékesítheti.

Amennyiben a Megrendelő a termék árát előre kifizette, de az előre egyeztetett átvételi időpontban nem veszi át a megrendelését és nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy késni fog, vagy más időpontot kér a termék átvételére, úgy a Szolgáltató az elkészített, előre kifizetett terméket felajánlhatja jótékony célra.

Amennyiben a termék átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket, esetleges kárt a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára, amelyet a Megrendelő tudomásul vesz.

Lemondás, módosítás:

A megrendelt torta lemondása 48 órával a megbeszélt átvétel előtt történhet. A megfizetett előleg az Ügyfél által megadott számlaszámra visszautalásra kerül. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

A rendelés leadását követően legkésőbb a torta átvételét megelőző 48 órán belül van arra lehetősége a Megrendelőnek, hogy a rendelés adatain változtasson (pl. méret, ízesítés…), a rendelését módosítsa.

A módosítást és a lemondást is csak írásban, e-mailen keresztül lehet érvényesen leadni, amíg a válasz/visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Szolgáltató részéről, addig a korábban jóváhagyott megrendelés van hatályban és a módosítás nem tekinthető érvényesnek.

Felhívjuk a Megrendelők figyelmét arra, hogyha az átvételt megelőző 48 órán belül mondják le a rendelést, akkor az előlegként megfizetett összeg nem jár vissza, az elállási kötbér jogcímén a Vállalkozót illeti meg. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

Fizetés:

A Szolgáltató a megvásárolt termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A Szolgáltató alanyi adómentes, így az árak nem tartalmaznak ÁFA tartalmat.

A torták árának fizetése a helyszínen, átvételkor történik vagy készpénzzel vagy bankkártyával. Bankkártya terminálunk Mastercard, Maestro illetve VISA típusú kártyákat fogad el.

Előre utalással is lehet fizetni, de ezt a rendeléskor jelezni kell, átvétel utáni utalásos fizetésre nincs lehetőség, átutalásos fizetésnél a termék árának be kell érkeznie a bankszámlánkra az átvétel napjáig.

A számlát elektronikus úton küldi a Szolgáltató arra az e-mail címre, amelyről a megrendelés érkezett.

Előleg fizetése minden megrendelés esetén szükséges, a megrendelés az előleg megfizetését követően tekinthető elfogadottnak, véglegesnek. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

Az előleg mértéke: a végösszeg 50%-a. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

A fennmaradó összeg átvételkor fizetendő.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot arra, hogy új Megrendelők első megrendelését vagy nagyobb összegű (20 000 Ft feletti) megrendelést csak a teljes összeg előre megfizetését követően tekintsen elfogadottnak. Erről a Vállalkozó e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. (jelen szakasz 2022. március 1. után leadott megrendelésekre érvényes)

VI. Termékek szavatossági ideje


A Szolgáltató termékei minden esetben frissen készülnek, a hatályos jogszabályoknak és HACCP előírásoknak megfelelő cukrászüzemben készülnek.

A torták tárolása az átvételig 0-5 fok közt történik.

A torták tartósítószereket nem tartalmaznak, megfelelő tárolás mellett (0-5 fok) gyártástól számított 72 órán belül el kell őket fogyasztani.

A nem megfelelő tárolásból, hűtési hiányosságokból eredő íz, állag, minőségromlásért és esetleges egészségügyi problémákért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

VII. Összetevők


A Szolgáltató valamennyi terméke gluténmentes, de egyéb allergének (dió, tojás, tej, stb) előfordulnak a Műhelyben, így minden felmerülő ételallergiát rendeléskor jelezni köteles a Megrendelő. A termékek allergén tartalmáról a Megrendelők az allergén táblázatot a honlapon megtalálják a “Dokumentumok” menüpontban.

VIII. Egyéb


Amennyiben a tortát óvodába, iskolába, egyéb olyan helyre, rendezvényre viszik, ahol szükséges tudniuk a termék allergéntartalmát, úgy arról a Szolgáltató kérésre nyilatkozatot állít ki. Ezt rendeléskor jelezni kell, és átvételkor kinyomtatva vagy e-mailen elküldve a Szolgáltató átadja a Megrendelőnek. A nyilatkozat nem csak az allergéntartalomról ad tájékoztatást, hanem a torta tárolása, gyártási és fogyaszthatósági ideje is fel van rajta tüntetve.

A cukrászműhely élelmiszeripari üzem, ahol helyben fogyasztásra nincs lehetőség.

A Szolgáltató a tortákat dobozban adja át, a csomagolás díját a torta ára tartalmazza.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy otthonról hozott műanyag torta tárolóba, vagy korábban már használt tortadobozba nem csomagol tortát, élelmiszerbiztonsági és higiéniai okokból.

A Műhely területére állatot, élelmiszert behozni szigorúan tilos.

A biztonságos szállítás érdekében a Szolgáltató a tortadobozt tűzőgép kapoccsal rögzíti, ennek eltávolítására különösen ügyelni kell.

A torták díszítéséhez esetlegesen használt papírdekorációk nem ehetőek, azokat fogyasztás előtt el kell távolítani.

A Szolgáltató nem vállalja az alábbi termékek készítését:

 • formatortákat,
 • figurás / képes/ ostyadíszítéssel/ felirattal ellátott tortákat,
 • 16 szeletesnél nagyobb, vagy emeletes tortákat,
 • illetve olyan tortákat, melyek vállalkozásunk profiljába nem illenek,
 • nem lehetséges a szennyeződések elkerülése érdekében boltban vásárolt, otthonról hozott ehető vagy nem ehető elemeket a tortára helyezni.

A Szofika Desszertműhely 100%-ban gluténmentes, így hagyományos, búzalisztes tortákat külön kérésre sem készít, és nem használ fel olyan alapanyagokat sem, amelyek esetében a gluténnal történő keresztszennyeződés lehetősége fennáll.

A termékek tápértékéről tájékoztatást előzetesen e-mailben vagy a termék átvételekor személyesen, a Műhelyben kap a Megrendelő.

IX. Panasz


A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a megrendelésével vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@szofika.hu e-mail címre küldheti el.

A Szolgáltató a Megrendelő panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

A Megrendelő a megrendelt termék átvételével igazolja, hogy az adott termék a rendelés szerint készült el.

X. Vis major


Vis major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az érintett fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett fél megelőzni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél, aki vis majorra hivatkozik, köteles a másik felet az esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért az arra kötelezett kártérítési felelősséggel tartozik.