Szofika Desszertműhely

...ahol a gluténmentes sütik születnek...

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

I. ÁSZF személyi hatálya


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szofika Desszertműhely mint Szolgáltató szabályzata, melyben a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket az általa használt általános üzleti feltételekről annak érdekében, hogy a Megrendelők számára áttekinthető és nyomon követhető legyen a Megrendelés folyamata, fogyasztási információk.

A Szofika Desszertműhely olyan cukrászati vállalkozás, ahol gluténmentes termékek készülnek, de a vendégeknek lehetőségük van egyéb ételérzékenységre tekintettel más speciális összetételű tortákat, süteményeket is rendelni.

Szofika Desszertműhely vállalkozás adatai:

Vállalkozó: Bake IT Bt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 32. fsz. 4.
Telephely: 6000 Kecskemét, Akácfa u. 28.
Adószám: 27940394-1-03
Cégjegyzék szám: 03-06-116494

Kapcsolat:

Honlap: www.szofika.hu
Közösségi média: Facebook, Instagram
E-mail: info@szofika.hu

A “www.szofika.hu” oldal tulajdonosa és fenntartója: Bake IT Bt.

Az alábbiakban részletesen olvasható ÁSZF a Szofika Desszertműhely által nyújtott szolgáltatásokat és a Megrendelőknek a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket tartalmazza.

II. ÁSZF időbeli hatálya


Az ÁSZF 2020. augusztus 1. napján határozatlan időtartamra lép hatályba, az ezt követően leadott megrendelésekre, nyújtott szolgáltatásokra alkalmazható.

III. ÁSZF tárgyi hatálya


A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amely a www.szofika.hu weboldalon található.

A Szolgáltató a saját cukrászműhelyében gyártott és készített sütemények, torták értékesítését végzi, amelyek listája a weboldalon is megtalálható. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát és árát egyoldalúan megváltoztassa.

Szolgáltató a termékeihez kapcsolódóan egyéb szolgáltatásokat is nyújt, úgymint gyertya, illetve papír tortatábla árusítása. Ezek a kiegészítők a torta átvételekor, személyesen vásárolhatók meg a Műhelyben, az aktuális kínálat függvényében. A Szolgáltató grafikai partnere a Magnolia, egyedi tortadekorációval kapcsolatos igényét a Megrendelő közvetlenül a grafikai partner felé jelezze.

IV. Alkalmazandó jog


Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató által értékesített termékek Megrendelő általi megvásárlásával Felek között adásvétel jön létre.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jogvitákat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetés sikerre nem vezet, a Felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság / Kecskeméti Törvényszék illetékességét.

V. Rendelés menete


A Szofika Desszertműhely által készített édességekre rendelést a szofika.hu honlapon keresztül – a Rendelés menüpont alatt – küldött üzenetben, vagy az info@szofika.hu e-mail címre küldött üzenettel tud a Szolgáltató fogadni és teljesíteni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy rendelést nem lehet egyéb módon leadni, azaz telefonon, személyesen vagy Facebook-on, és egyéb közösségi média felületen keresztül nem lehet rendelést leadni.

A honlapon keresztül a Rendelés menüpont alatt követhető nyomon, hogy a Szolgáltató mely napokra tud még rendelést fogadni, azaz amelyik nap nem szerepel, arra a napra már tud rendelést fogadni a műhely.

A Szolgáltató nyomatékosítja, hogy kapacitás függően tudja felvenni és teljesíteni a rendeléseket, azaz csak azon rendelések érvényesek, amelyről a Szolgáltató küld visszaigazolást, meghatározva az átvétel idejét.

Az e-mailben vagy a honlapon keresztül leadott rendelésekre a Szolgáltató 24 órán belül válaszol, amellyel véglegessé válik a megrendelés.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket arról is, hogy a Szofika Desszertműhely eleget tesz a hatályos jogszabályi előírásoknak, így Adatvédelmi Tájékoztatóval is rendelkezik, amely részletesen tartalmazza a Megrendelők adatainak kezelését. A Megrendelőknek a rendelés leadásával együtt nyilatkozniuk is kell, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát megismerték.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő megrendelése jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt írtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért jogi felelősséggel tartozik.

A Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésben megrendelt termék átvételéről és kifizetéséről gondoskodik.

Megrendelés adattartalma:

A megrendelésben kötelezően megadandó elemek:

 • rendelni kívánt torta neve,
 • torta mérete
 • torta típusa (cukormentes, laktózmentes, tejmentes, tojásmentes, IR-barát)
 • átvétel napja (a rendelés teljesítésének dátuma)

A honlapon a Kínálat” menüben megtalálható az összes Szolgáltató által készített torta és az egyes torta fajták mellett különböző rövidítések jelzik, az adott tortát milyen speciális módon tudja elkészíteni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a terméklistán változtasson.

A speciális fajták rövidítései a következők:

 • HCM: hozzáadott cukormentes
 • LM: laktózmentes
 • TEM: tejmentes
 • TOM: tojásmentes
 • IR: inzulinrezisztenciások által is fogyasztható változat

Felárak:

A fenti speciális fajtájú torták elkészítéséért a műhely felárat számol fel, amely felárak a “Kínálat” menüben, az árlista végén olvashatók. A torta ára ebben az esetben úgy számítandó, hogy a torta alapárához hozzá kell adni a felárat.

Felárként jelentkezik még a speciális díszítési módok és a friss gyümölccsel történő díszítés is.

Egyedi rendelés:

A Szolgáltató kizárólag a “Kínálat”-ban feltüntetett méretekben (8, 12, illetve 16 szeletes) készít tortát, ennél nagyobb szeletszámú, illetve emeletes torta készítését nem vállalja.

Allergének:

A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy a rendelésnél minden felmerülő allergénről adjanak pontos tájékoztatást. A hiányos tájékoztatásból eredő egészségügyi problémákért, allergiás reakciókért felelősséget nem tud a Szolgáltató vállalni.

A torta átvétele:

A termékek az átvétele személyesen a Műhelyben történik a 6000 Kecskemét, Akácfa u. 28. szám alatt, amelynek bejárata a Jász utca felől, a Táncsics Mihály Kollégiummal átellenben van.

A Szolgáltató kiszállítást nem vállal.

A megrendelt termékek az alábbi nyitva tartási időben vehetők át:

 • hétfőn és kedden a Műhely zárva tart,
 • Szerdán, csütörtökön, pénteken délelőtt 9-10 óra közt vagy délután 16-17 óra közt vehetők át a termékek,
 • szombaton délelőtt 10-12 óra közt,
 • vasárnap pedig délelőtt 9-10 óra közt.

A rendelés véglegesítésekor egyeztetésre kerül az átvételi időpont is.

A termék kiadását 3. személynek a Szolgáltató megtagadhatja. Abban az esetben, ha a süteményért nem a Megrendelő vagy a Megrendelő Meghatalmazottja jön el, a Szolgáltató kizárja a Megrendelő bármilyen kártérítési jogát, utólagos panaszt a Megrendelő részéről nem fogad el.

Amennyiben a Megrendelő az adott napon, az előre egyeztetett átvételi időpontban nem veszi át a megrendelését és nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy késni fog, vagy más időpontot kér a termék átvételére, úgy a Szolgáltató az elkészített terméket külön értesítés nélkül újra értékesítheti.

Amennyiben a Megrendelő a termék árát előre kifizette, de az előre egyeztetett átvételi időpontban nem veszi át a megrendelését és nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy késni fog, vagy más időpontot kér a termék átvételére, úgy a Szolgáltató az elkészített, előre kifizetett terméket felajánlhatja jótékony célra.

Amennyiben a termék átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket, esetleges kárt a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára, amelyet a Megrendelő tudomásul vesz.

Lemondás, módosítás:

A rendelés leadását követően legkésőbb a torta átvételét megelőző 48 órán belül van arra lehetősége a Megrendelőnek, hogy a rendelés adatain változtasson (pl. méret, ízesítés…), a rendelését módosítsa.

A megrendelt torta lemondása szintén szintén 48 órával a megbeszélt átvétel előtt történhet.

A módosítást és a lemondást is csak írásban, e-mailen keresztül lehet érvényesen leadni, amíg a válasz/visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Szolgáltató részéről, addig a korábban jóváhagyott megrendelés van hatályban és a módosítás nem tekinthető érvényesnek.

Felhívjuk a Megrendelők figyelmét arra, hogy ha az átvételt megelőző 48 órán belül mondják le a rendelést, akkor a termék árának 50 %-a kiszámlázásra kerül.

Amennyiben a Megrendelő előzetes tájékoztatás nélkül nem veszi át a megrendelt terméket, a termék árának 100 %-a kerül kiszámlázásra és a jövőbeni megrendelései csak előre utalással történő fizetés esetén válnak véglegessé.

Amennyiben a Megrendelő termék árát, jogszerűen kiszámlázott összeget nem fizeti meg, esetleges következő megrendelése szintén csak előre utalást követően tekinthető véglegesnek.

Fizetés:

A Szolgáltató a megvásárolt termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A Szolgáltató alanyi adómentes, így az árak nem tartalmaznak ÁFA tartalmat.

A torták árának fizetése a helyszínen, átvételkor történik vagy készpénzzel vagy bankkártyával. Bankkártya terminálunk Mastercard, Maestro illetve VISA típusú kártyákat fogad el.

Előre utalással is lehet fizetni, de ezt a rendeléskor jelezni kell, átvétel utáni utalásos fizetésre nincs lehetőség, átutalásos fizetésnél a termék árának be kell érkeznie a bankszámlánkra az átvétel napjáig.

A számlát elektronikus úton küldi a Szolgáltató arra az e-mail címre, amelyről a megrendelés érkezett.

Előleg fizetése 20.000.-Ft feletti megrendelés esetén szükséges, amely megrendelés az előleg fizetését követően tekinthető elfogadottnak.

Az előleg mértéke: a végösszeg 30%-a.

A fennmaradó összeg átvételkor fizetendő.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot arra, hogy új Megrendelők első megrendelése esetén előleget kérjen.

VI. Termékek szavatossági ideje


A Szolgáltató termékei minden esetben frissen készülnek, a hatályos jogszabályoknak és HACCP előírásoknak megfelelő cukrászüzemben készülnek.

A torták tárolása az átvételig 0-5 fok közt történik.

A torták tartósítószereket nem tartalmaznak, megfelelő tárolás mellett (0-5 fok) gyártástól számított 72 órán belül el kell őket fogyasztani.

A nem megfelelő tárolásból, hűtési hiányosságokból eredő íz, állag, minőségromlásért és esetleges egészségügyi problémákért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

VII. Összetevők


A Szolgáltató valamennyi terméke gluténmentes, de egyéb allergének (dió, tojás, tej, stb) előfordulnak a Műhelyben, így minden felmerülő ételallergiát rendeléskor jelezni köteles a Megrendelő. A termékek allergén tartalmáról a Megrendelők az allergén táblázatot a honlapon megtalálják a “Dokumentumok” menüpontban.

VIII. Egyéb


Amennyiben a tortát óvodába, iskolába, egyéb olyan helyre, rendezvényre viszik, ahol szükséges tudniuk a termék allergéntartalmát, úgy arról a Szolgáltató kérésre nyilatkozatot állít ki. Ezt rendeléskor jelezni kell, és átvételkor kinyomtatva vagy e-mailen elküldve a Szolgáltató átadja a Megrendelőnek. A nyilatkozat nem csak az allergéntartalomról ad tájékoztatást, hanem a torta tárolása, gyártási és fogyaszthatósági ideje is fel van rajta tüntetve.

A cukrászműhely élelmiszeripari üzem, ahol helyben fogyasztásra nincs lehetőség.

A Szolgáltató a tortákat dobozban adja át, a csomagolás díját a torta ára tartalmazza.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy otthonról hozott műanyag torta tárolóba, vagy korábban már használt tortadobozba nem csomagol tortát, élelmiszerbiztonsági és higiéniai okokból.

A Műhely területére állatot, élelmiszert behozni szigorúan tilos.

A biztonságos szállítás érdekében a Szolgáltató a tortadobozt tűzőgép kapoccsal rögzíti, ennek eltávolítására különösen ügyelni kell.

A torták díszítéséhez esetlegesen használt papírdekorációk nem ehetőek, azokat fogyasztás előtt el kell távolítani.

A Szolgáltató nem vállalja az alábbi termékek készítését:

 • formatortákat,
 • figurás / képes/ ostyadíszítéssel/ felirattal ellátott tortákat,
 • 16 szeletesnél nagyobb, vagy emeletes tortákat,
 • illetve olyan tortákat, melyek vállalkozásunk profiljába nem illenek,
 • nem lehetséges a szennyeződések elkerülése érdekében boltban vásárolt, otthonról hozott ehető vagy nem ehető elemeket a tortára helyezni.

A Szofika Desszertműhely 100%-ban gluténmentes, így hagyományos, búzalisztes tortákat külön kérésre sem készít, és nem használ fel olyan alapanyagokat sem, amelyek esetében a gluténnal történő keresztszennyeződés lehetősége fennáll.

A termékek tápértékéről tájékoztatást előzetesen e-mailben vagy a termék átvételekor személyesen, a Műhelyben kap a Megrendelő.

IX. Panasz


A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a megrendelésével vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@szofika.hu e-mail címre küldheti el.

A Szolgáltató a Megrendelő panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

A Megrendelő a megrendelt termék átvételével igazolja, hogy az adott termék a rendelés szerint készült el.

X. Vis major


Vis major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az érintett fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett fél megelőzni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél, aki vis majorra hivatkozik, köteles a másik felet az esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért az arra kötelezett kártérítési felelősséggel tartozik.