Szofika Desszertműhely

...ahol a gluténmentes sütik születnek...

Adatvédelmi Szabályzat - Adatkezelés

Adatvédelmi Szabályzat

Az Adatvédelmi Szabályzatról


A jelen Adatvédelmi Szabályzat a „szofika.hu” (a továbbiakban: „Weboldal”, „Szofika Desszertműhely”) Adatvédelmi Szabályzata, amelynek hatálybalépési dátuma: 2018. május 25.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása


Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Szofika Desszertműhely arra tekintettel kezel, hogy Ön a szofika.hu weboldal látogatója.

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Szofika Desszertműhely nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

Az Adatkezelő meghatározása


Az Ön személyes adatainak adatkezelője 2023.07.06-tól Szekeres Judit EV. (adószáma: 45763751-1-23).

Az Ön személyes adatainak adatkezelője 2020.10.01-2023.07.06. között a Bake IT Bt. (adószáma: 27940394-1-03).

Az Ön személyes adatainak adatkezelője 2018.05.25-2020.10.01. között Szekeres Judit EV. (adószáma: 66700546-1-23).

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok


A Szofika Desszertműhely információkat gyűjthet Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk, amikor kitölti a Weboldalon a kapcsolat üzenetküldő mezőit, kérni fogjuk kötelezően a nevét és email címét. Ezen felül olyan személyes adatokat is kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek az oldal tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások nyújtásához, és/vagy az Ön azonosításhoz, és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, kapcsolatfelvételi preferenciáit, kommunikációs preferenciáit.

Az adatkezelés jogalapja


A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

a) az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
b) ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
c) olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

Az adatkezelés céljai


A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

a) az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
b) ügyfélszolgálat és fejlesztés céljából;
c) piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése érdekében;
d) a csalás felderítése vagy megelőzése céljából;

Ezen kívül adatait olyan másodlagos célból is feldolgozzuk, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése.

Adatok átadása


A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

a) Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a Szofika Desszertműhellyel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a Szofika Desszertműhely által meghirdetett programokon, szolgáltatásokon keresztül,
b) A Szofika Desszertműhely engedélyezett szolgáltatói és/vagy alvállalkozói,
c) Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek ezen egyéni vállalkozásra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények alapján.

A személyes adatok továbbításáról

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a Szofika Desszertműhely vállalkozáson kívüli más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, akkor szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. Ezek az intézkedések magukban foglalják az Európai Bizottság által jóváhagyott továbbítási mechanizmusokat olyan harmadik országokba, amelyekben nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, valamint a helyi jogszabályok által előírt intézkedéseket is.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Szofika Desszertműhely csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

Az adatkezelés időtartama


A Weboldal által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani):

a) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 72 órán belül), azután, hogy személyes adatainak törlésére vonatkozó kérelmét kézhez kaptuk; VAGY
b) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban személyes adatait a tranzakciótól számított 8 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben:

a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), VAGY
b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

Cookie-k használata


A Weboldal sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a Weboldalt. Ez lehetővé teszi a Szofika Desszertműhely számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban. Bővebb információért nézze meg a Weboldal sütikre vonatkozó irányelveit és listáját a következő webhelyen: a sütik kezelése

Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk


Weboldalunk és tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook, Instagram és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Szofika Desszertműhely iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook, Instagram és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A Szofika Desszertműhely nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Szofika Desszertműhely Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

Személyes adatok biztonsága


Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Szofika Desszertműhely a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Személyes adatainak kezeléséhez kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

– az info@szofika.hu címre küldött e-mail üzenetben,

– az üzenetküldő segítségével, az "Adatkezelés" opciót választva.

Adathordozhatósághoz való jog


Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a Szofika Desszertműhely részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog


Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu